Czubiński Lucjan Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Witold Świda) – 1963 r.; dr hab.; doc. dr hab.; prac. naukowy UŁ.