Kleczeński Aleksander ukończył w 1935 r. Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1938 r. uzyskał stopień doktora medycyny. Habilitowany w 1951 r, a w 1954 r. mianowany profesorem nadzwyczajnym. W latach 1935-1939 asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 1939-1942 asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych Państwowego Instytutu medycyny we Lwowie. 1942-1944 pracownik Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej. 1944-1946 ordynator oddziału chorób wewnętrznych przy szpitalu ewakuacyjnym. Od 1946 r. asystent, następnie adiunkt a od 1954 r. profesor w II katedrze Chorób Wewnętrznych. W 1961 r. powołany na kierownika I Kliniki Chorób Wewnętrznych. W latach 1957-1962 prorektor ds. nauki, 1962-1965 rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Międzynarodowego Towarzystwa Internistów. Odznaczony m.in. Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi. Główne kierunki badań: mechanizm działania stanów niedocukrzeniowych, układ krwiotwórczy w chorobach zawodowych, zatrucie ołowiem, arsenowodorem oraz związkami fluoru.