Andrzejak Ryszard ur. w 1950 r. w Oleśnicy. Ukończył w 1974 r. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1979 r. uzyskał stopień dr nauk medycznych. Habilitowany w 1993 r., a w 1997 r. uzyskał tytuł profesora. W latach 1974-1981 asystent Kliniki Chorób Zawodowych Instytutu Chorób Wewnętrznych AM we Wrocławiu. Po reorganizacji uczelni w latach 1982-1996 adiunkt Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych AM. W 1996 r. powołany na Kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych (do nadal), od 1998 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego AM, a od 2002 r, na stanowisku profesora zwyczajnego AM. W latach 1999 do nadal prorektor ds. klinicznych AM we Wrocławiu. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (dwie kadencje członek Zarządu Oddziału Wrocławskiego), Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (Przewodniczący Zarządu Oddziału Dolnośląskiego), Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy (dwie kadencje Przewodniczący Zarządu Oddziału Dolnośląskiego i członek Zarządu Głównego), Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych (Vice Przewodniczący Zarządu Głównego), Członek z wyboru International Society for Applied Cardiovascular Biology oraz członek International Society for Development Biology. W latach 1999-2002 konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dla województwa dolnośląskiego, od 2003 r do nadal konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych dla województwa dolnośląskiego. Wyspecjalizował na II stopień chorób wewnętrznych i/lub medycyny pracy 21 osób, wypromował 11 dr nauk medycznych oraz był patronem 1 przewodu habilitacyjnego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Główne kierunki badań: metabolizm krwinki czerwonej u narażonych na czynniki szkodliwe chemiczne i fizyczne, badania stanu układu oksydoredukcyjnego w chorobach wewnętrznych i u narażonych na czynniki szkodliwe chemiczne i fizyczne, patofizjologia nadciśnienia tętniczego, markery wrażliwości i efektu w klinicznej patologii zawodowej, badania epidemiologiczne stanu zdrowia ludności narażonej środowiskowo na złożone czynniki szkodliwe (głównie metale ciężkie), toksykologia, higiena pracy, ekologia. Autor i współautor 199 publikacji i 2 książek.