Czechowicz Stanisława ur. 1891 we Lwowie, zm. 1975 we Wrocławiu. Pianistka. Studia pianistyczne odbyła w szkole muzycznej H. Ottawowej we Lwowie i u H. Melcera. Zatrudniona w Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu wl. 1948-1954 jako nauczyciel fortepianu. Od 1920 koncertowała jako solistka, kameralistka, akompaniatorka (m.in. z J. Cetnerem).