Jędrzejewska Maria ur. 1900 w Pskowie, zm. 1984 we Wrocławiu. Skrzypaczka, wokalistka i pedagog. Ukończyła Wydział Filozoficzny UJK we Lwowie w 1928 oraz Konserwatorium PTM we Lwowie w zakresie skrzypiec w 1931 i w zakresie śpiewu solowego w 1935. Zatrudniona w Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu w l. 1946-1978, była jej współorganizatorem; w l. 1950-1952 dziekan Wydziału Wokalnego, 1963-1969 dziekan Wydziału Instrumentalnego, od 1957 doc. W 1949 zainicjowała i przez 25 lat na terenie uczelni organizowała Wtorki Muzyczne. W l. 1928-1939 koncertowała jako skrzypaczka oraz śpiewaczka. Odznaczenia: Krzyż Oficerski i Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi. Odznaki: ”15-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska”, ”Budowniczy Wrocławia”, ”Zasłużony Działacz Kultury”, ”Odznaka Tysiąclecia”, ”Złota Odznaka SPAM”. Nagroda Miasta Wrocławia w dziedzinie muzyki, Nagroda SPAM.