Dąbrowa Janina ur. 1931 r. w Katowicach, zm. 1985 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Kamil Stefko) – 1960 r.; dr hab. – 1967 r.; prof. nadzw. – 1977 r. Wypromowała trzech dr., w tym dr. hab. Autorka dwóch książek. Szerzej o niej J. Kosik, Janina Dąbrowa 1931 - 1985, Państwo i Prawo 1986, R. XLI, z. 2, s. 102–103.