Walkowicz Maria ur. 1889 wTurce nad Stryjem, zm. 1966 we Wrocławiu. Pianistka. Dyplom ukończenia kursu wyższego Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie w klasie fortepianu V. Kurza uzyskała w 1909. Zatrudniona na uczelni w l. 1948-1954 (fortepian specjalny, fortepian dodatkowy, akompaniament).