Wiłkomirski Kazimierz ur. 1900 w Moskwie, zm. 1995 w Warszawie. Studiował grę na wiolonczeli u prof. Alfreda von Glehna w Konserwatorium Moskiewskim, kompozycję u prof. Romana Statkowskiego i dyrygenturę u prof. Emila Młynarskiego w Konserwatorium Warszawskim. Zatrudniony na uczelni w l. 1949-1952 i 1958-1966 (pedagog wiolonczeli, zespoły kameralne, metodyka i praktyka gry na wiolonczeli). Od 1917 prowadził nieprzerwaną działalność koncertową w charakterze wiolonczelisty, a od 1927 również jako dyrygent. W l. 1919-1921 był czł. orkiestry Opery Warszawskiej, 1921-1929 nauczycielem szkoły muzycznej w Kaliszu oraz konserwatorium w Łodzi, 1932-1934 był nauczycielem Konwersatorium Warszawskiego, 1926-1934 pełnił funkcję koncertmistrza orkiestry Filharmonii Warszawskiej, 1934-1939 dyr. konwersatorium Macierzy Szkolnej w Wolnym Mieście Gdańsku, w okresie okupacji działał w tajnym nauczaniu i organizował tajne koncerty. W l. 1945-1947 był rektorem PWSM w Łodzi; 1947-1949 dyr., a następnie 1949-1952 dyrygent Opery Wrocławskiej. Pedagog PWSM we Wrocławiu oraz w l. 1952-1958 pedagog PWSM w Sopocie, a od 1963 również w Warszawie. W l. 1952-57 sprawował kierownictwo artystyczne Opery i Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku; 1957-1960 dyr., 1961-1962 dyrygent Opery Wrocławskiej, 1962-1963 dyrygent Filharmonii Wrocławskiej. Występował w charakterze wiolonczelisty oraz dyrygenta we wszystkich filharmoniach polskich i w wielu ośrodkach europejskich i pozaeuropejskich. Sprawował kierownictwo muzyczne prapremierowych i premierowych spektakli operowych oraz baletowych. Jest kompozytorem symfonii, utworów kameralnych, kantat, pieśni, licznych transkrypcji i opracowań. Twórca audycji radiowych i telewizyjnych. Juror konkursów krajowych i międzynarodowych. Działalność publicystyczna obejmuje m.in. pozycje: Technika wiolonczelowa a zagadnienia wykonawstwa, Wspomnienia, Wspomnień ciąg dalszy, liczne referaty i prelekcje; artykuły w prasie codziennej i fachowej, recenzje. Laureat III nagrody na Festiwalu Muzyki Polskiej w 1951 r. W l. 1945-1947 prezes Oddziału Łódzkiego ZKP i czł. ZG ZKP, 1957-1963 czł. zarządu Koła Terenowego ZKP we Wrocławiu, 1965-1968 czł. Prezydium ZG SPAM, wl. 1968-1970 wiceprezes, a następnie prezes ZG SPAM, od 1968 czł. zarządu Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, od 1972 czł. zarządu TiFC. Odznaczenia: Krzyż Komandorski i Krzyż Oficerski OOP, Sztandar Pracy I i II kl., Nagroda MKiS I st. (dwukrotnie), Złoty Krzyż Zasługi (dwukrotnie).