Bakst Ryszard pianista, profesor. Ukończył studia pianistyczne w Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie. Zatrudniony we wrocławskiej PWSM w l. 1950-53. Od 1969 był profesorem w Royal Manchester College of Music w Anglii. Koncertował w wielu krajach europejskich oraz w USA, Kanadzie, Japonii, Chinach, Izraelu, Indonezji, Indiach. Laureat IV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie. W l. 1966-68 prezes warszawskiego oddziału SPAM. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP.