Bruczkowski Krzysztof absolwent Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie. Profesor zwyczajny. W Uczelni zatrudniony od roku 1965. W l. 1975-82 kier. Katedry Instrumentów Smyczkowych, 1981-82 dziekan Wydz. Instrumentalnego. W l. 1969-71 koncertmistrz Opery Wrocławskiej, 1971-2003 Filharmonii Wrocławskiej. Jako solista koncertuje w całym kraju i zagranicą. Był członkiem kwartetu "Varsovia", z którym występował w wielu krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie. Uczestniczył w znaczących festiwalach muzycznych. Dokonał nagrań płytowych oraz dla wielu radiofonii zagranicznych. Nagrody i odznaczenia: m.in. Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, „Zasłużony Działacz Kultury", Złota Odznaka „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia", Nagrody Ministra Kultury i Sztuki II i III st.