Bukowski Ryszard ur. 1916 w Cieszkowach, zm. 1987 we Wrocławiu. Ukończył Konserwatorium Muzyczne w Warszawie w zakresie teorii i kompozycji. Docent. Zatrudniony w Uczelni w l. 1949-87. W l. 1965-68 dziekan Wydz. Wychowania Muzycznego, 1973-75 Wydz. Instrumentalnego, 1975-78 Wydz. Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. W l. 1965-72 kier. Katedry Wychowania Muzycznego, w l. 1981-87 kier. Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki. Autor wielu artykułów i recenzji. Jego dorobek kompozytorski obejmuje: liczne utwory orkiestrowe, w tym 7 symfonii, koncerty solowe, utwory wokalno-instrumentalne, utwory kameralne, utwory fortepianowe, chóralne, kompozycje sceniczne, muzykę teatralną, filmową, radiową. Był wieloletnim prezesem Koła Terenowego ZKP we Wrocławiu. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN, odznaki: "Zasłużony Działacz Kultury", "Zasłużony dla Wrocławia i Województwa Wrocławskiego". Nagroda m. Wrocławia, Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II stopnia indyw.