Drobaczyński Ryszard absolwent PWSM we Wrocławiu w zakresie nauczycielsko instruktorskim oraz dyrygentury u K. Wiłkomirskiego i Wł. Ormickiego. St. wykładowca. Zatrudniony w Uczelni od 1959. Wieloletni kierownik cyklu koncertów „Wtorki Muzyczne” i przew. Senackiej Komisji d/s Działalności Artystycznej Uczelni. W l. 1952-57 dyrygent społecznych orkiestr symf. w Kłodzku i Wałbrzychu. Brał udział w licznych festiwalach, prowadził koncerty symfoniczne we Wrocławiu. Prelegent i organizator akcji koncertowych SPAM, wieloletni wiceprezes Wrocławskiego Oddziału SPAM, członek ZG i Komisji Kwalifikacyjnej SPAM, kierownik organizacyjny kursów muzycznych. Odznaczenia: m.in. Krzyże Oficerski i Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, „Zasłużony Działacz Kultury”, Nagrody Ministra Kultury i Sztuki II i III st. za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury, liczne nagrody regionalne miasta Wrocławia i Wałbrzycha, Złote Odznaki ZSP i SPAM, szereg nagród rektorskich, Wydziału Kultury i Sztuki, Zarządu Głównego ZZPKiS.