Dolecki Henryk Stopnie i tytuły naukowe: dr n. praw. (prom. Henryk Mądrzak) – 1980 r.; dr hab.; prof. Uniwersytetu Szczecińskiego i sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie.