Hesse-Bukowska Barbara ukończyła PWSM w Warszawie. Studia pogłębiała u Artura Rubinsteina w Paryżu. Zatrudniona w Uczelni w l. 1963-73 jako docent na Wydz. Instrumentalnym, 1965-69 kier. Katedry Fortepianu. Koncertowała w największych ośrodkach muzycznych Europy, Azji, Afryki, Australii, Ameryki. Uczestniczyła w licznych międzynarodowych festiwalach muzycznych dokonała wielu nagrań płytowych oraz archiwalnych w radiofonii polskiej i zagranicznej oraz wzięła udział w telewizyjnych filmach muzycznych. W 1949 zdobyła II nagrodę na IV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie. Wykładowca na wielu międzynarodowych kursach pianistycznych; juror krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych w kraju i zagranicą. Członek Światowej Rady Pokoju, członek zarządu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Fińskiej, w l. 1986-91 prezes Zarządu TiFC w Warszawie, członek Towarzystwa Chopinowskiego w Wiedniu. Odznaczenia: m.in. Krzyż Kawalerski OOP, Ordery: Sztandaru Pracy I i II klasy, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia PRL, Nagroda Ministra Kultury i Sztuki III st. indyw.