Kopyciński Adam ur. 1907 w Osieku Podhalańskim, zm. 1982 we Wrocławiu. Absolwent Konserwatorium Krakowskiego Towarzystwa Muzycznego studiował grę na fortepianie, śpiew solowy, kompozycję i dyrygenturę. Profesor nadzwyczajny. Zatrudniony w Uczelni w l. 1952-76, na Wydz. Kompozycji Dyrygentury i Teorii Muzyki, w l. 1956-57 dziekan Wydz. Nauczycielsko Instruktorskiego, 1957-63 rektor, 1963-73 dziekan Wydz. Kompozycji Dyrygentury i Teorii Muzyki, w l. 1969-73 kierownik Katedry Prowadzenia Zespołów Wokalno Instrumentalnych. W l. 1946-48 korepetytor i chórmistrz Opery Krakowskiej, gościnny dyrygent Filharmonii Krakowskiej i WOSPR w Katowicach. Od 1949 związany z Państwową Operą we Wrocławiu początkowo jako wicedyrektor d/s. artystycznych i I dyrygent następnie dyrektor. W l. 1954-57 I dyrygent, a w l. 1958-61 dyrektor Wrocławskiej Orkiestry Symfonicznej i Państwowej Filharmonii we Wrocławiu. W roku 1975 wykładowca w Akademii im. J. Sibeliusa w Helsinkach (Finlandia) W l. 1957-61 członek zarządu, następnie prezes Wrocławskiego Oddziału SPAM; w l. 1958-69 radny m. Wrocławia i członek Komisji Kultury. Odznaczenia: Krzyże Kawalerski i Oficerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, Medale: X-lecia PRL, XXV-lecia Odzyskania Dolnego Śląska, XXX lecia PRL, Medal Juliusza Słowackiego za ofiarną pracę i szczególnie wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury m. Wrocławia; odznaki: "Budowniczy Wrocławia", Odznaka 1000 lecia za działalność społeczną, Złota Odznaka "Zasłużony dla Dolnego Śląska", "Odznaka honorowa" I st. ZPZŚiI; nagrody: Nagroda Artystyczna m. Wrocławia, Nagroda Ministra Kultury i Sztuki III stopnia indyw.