Lasocki Józef Karol ukończył Wydział Pedagogiczny i Teoretyczny w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie, odbył tajne studia dyrygenckie u W. Bierdiajewa. Zatrudniony na uczelni w l. 1953-1964 jako doc.na Wydziale Wychowania Muzycznego. W l. 1953-57 rektor, 1961-64 kier. Katedry Problematyki Wychowania Muzycznego, 1957-1963 dziekan Wydziału Pedagogicznego. Autor wielu podręczników z zakresu wychowania muzycznego i dydaktyki, skryptów, artykułów oraz referatów. Odznaczenia: Krzyż Oficerski OOP, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Odznaka Honorowa ZPZŒil, dwukrotna Złota Odznaka z Laurem ZPZŒil, Honorowa Odznaka Miasta Łodzi, ”Zasłużony Działacz Kultury”, dwukrotnie Nagroda MKiS I st., Nagroda Prezesa Rady Ministrów, Nagroda Miasta Łodzi.