Liebhart Adam Zbigniew ur. 1905 w Kołomyi, zm. 1976 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w zakresie muzykologii, filozofii i historii sztuki. W l. 1923-24 i 1939-41 studiował dyrygenturę symfoniczną w Konserwatorium PTM we Lwowie. Docent. Zatrudniony w Uczelni w l. 1949-70, w l. 1950-53 dziekan Wydz. Pedagogicznego, 1953-63 dziekan Wydz. Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, 1958-69 kier. Katedry Teorii, 1963-69 rektor. W l. 1932-34 publicysta muzyczny, m.in. korespondent warszawskiego Kuriera Porannego. Prowadził działalność naukową, publicystyczną i recenzencką. Był autorem prac literackich, nagradzanych na konkursach radiowych. Dorobek kompozytorski obejmuje ilustracje muzyczne do słuchowisk radiowych, liczne opracowania na chór mieszany dolnośląskich pieśni ludowych, melodii ludowych węgierskich oraz czeskich. Był inicjatorem i pierwszym prezesem terenowego koła SPAM przy PWSM; od 1948 członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek Klubu Demokratycznej Profesury. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, Medal X-lecia PRL; odznaki: XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska, "Budowniczy Wrocławia", Złota Odznaka "Zasłużony dla Dolnego Śląska". Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego, "Zasłużony Działacz Kultury", Złota Odznaka AZS; nagrody - dwukrotnie Nagroda Ministra Kultury i Sztuki I st.