Dudek Wiesław ur. w 1931 r. w Wilkowicach k. Bielska-Białej. Uczeń Stanisława Huberta i Kazimierza Kocota. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (UWr., prom. Kazimierz Kocot) – 1971 r.; dr hab. UW – 1977 r.; prof. nadzw. – 1991 r.; prof. zw. – 1996 r.; prac. naukowy UŚl. w Katowicach; prodziekan Wydz. Radia i Telewizji i dziekan 1985–1987; dyr. Instytutu Teorii i Praktyki Procesów Masowego Komunikowania 1988–2001; dyr. Instytutu Badań nad Komunikowaniem i Mediami od 2002 r. ; praco. naukowy ŚWSZ w Katowicach; kier. Zakładu Komunikacji Społecznej od 2003 r. Czł. Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych; wiceprezes jego Zarządu Głównego (w I kadencji) i prezes Oddziału Katowickiego; czł. rady wydawniczej i red. serii wydawniczej „Radio. Telewizja. Film. Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego”; czł. rady wydawniczej „Studiów Medioznawczych”. Wypromował trzech dr. Autor ponad 60 publikacji, w tym 18 książek. Odznaczenia m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi – 1969 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1974 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1985r.; Medal KEN – 1988 r. Szerzej o nim (red.) K. Pikoń, Złota Księga Nauk Humanistycznych, Gliwice 2004, s. 73–74.