Natanson Tadeusz ur. 1927 w Warszawie, zm. 1990 we Wrocławiu. Studiował w PWSM we Wrocławiu na Wydziale Pedagogicznym oraz kompozycję na Wydz. Kompozycji Dyrygentury i Teorii Muzyki. Profesor. Zatrudniony w Uczelni w l. 1957-83. W l. 1969-1973 dziekan Wydziału Instrumentalnego, 1973-75 dziekan Wydz. Kompozycji Dyrygentury i Teorii Muzyki, w l. 1975-81 prorektor do spraw dydaktyki. W l. 1970-81 kier. Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki, a w l. 1972-83 organizator i kier. Zakładu Muzykoterapii. Poza pracą kompozytorską i pedagogiczną działał jako krytyk i publicysta muzyczny. Był m.in. członkiem World Federation for Music Therapy - Committee, członkiem honorowym DTM i Towarzystwa Polsko Szwedzkiego, członkiem Polskiej Sekcji Towarzystwa Schweitzerowskiego, Dorobek kompozytorski to m.in.: 7 symfonii, 3 koncerty fortepianowe, balet – pantomima Quo vadis, opera Tamango, utwory instrumentalne, kameralne i solowe, pieśni chóralne i solowe. Laureat wielu nagród, a także Nagrody Miasta Wrocławia (1968). Odznaczenia: Krzyż Kawalerski OOP, Złoty i Srebrny Krzyże Zasługi, Brązowy Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju", Medal KEN; odznaki: Złota Odznaka "Zasłużony dla Dolnego Śląska", "Odznaka Tysiąclecia", "Budowniczy Wrocławia", "Zasłużony Działacz FJN", "Zasłużony Działacz Kultury", Złota Odznaka "Zasłużony Popularyzator Wiedzy" oraz Nagrody Ministra Kultury i Sztuki I st. ind. i II st. ind.