Ogilbianka Maria studia pianistyczne w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie oraz w Paryżu. Zastępca profesora. Zatrudniona w Uczelni w l. 1952-63. Udział w koncertach symfonicznych w Warszawie i Lublinie; występy w Polskim Radio w Warszawie, Wilnie, Krakowie, Katowicach. Udział w koncertach, organizowanych przez Bibliotekę PWSM w Katowicach. Organizacja i udział w koncertach ekspozytury TiFC w Katowicach. Wykłady na kursach pianistycznych w Orłowie, Łagowie, Wrocławiu i Białobrzegach. Uczestnictwo w Konkursie im. F. Chopina w Warszawie w 1937 r. Prowadzenie seminariów, referatów, konsultacji. Wiceprezes ekspozytury TiFC w Katowicach, członek Rady Zakładowej PWSM w Katowicach. Odznaczenia: m.in. Medal X-lecia PRL, nagroda III stopnia Ministra Kultury i Sztuki.