Oraczewska-Skorek Maria absolwentka w zakresie gry na fortepianie w PWSM we Wrocławiu oraz zakresie dyrygentury PWSM we Wrocławiu i Konserwatorium w Leningradzie. Profesor. W Uczelni zatrudniona w l. 1961-2002. Wieloletni kier. Katedry Dyrygentury, członek Senatu, Rady Wydziału Teoretyczno-Pedagogicznego, Senackiej Komisji Rozwoju Kadry Naukowej, dyrygent Państwowej Operetki we Wrocławiu. Koncertowała z różnymi orkiestrami w kraju i poza granicami m.in. w Niemczech, Anglii, Hiszpanii, Włoszech, Francji. Odznaczenia: m.in. Złoty Krzyż Zasługi, „Zasłużony Działacz Kultury”, „Budowniczy Wrocławia”.