Perkowski Piotr ukończył Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Warszawie w klasie kompozycji R. Statkowskiego, odbył prywatne studia u K. Szymanowskiego; w l. 1926-28 kształcił się u A. Roussela oraz w École des Politiques w Paryżu. Profesor. Zatrudniony w Uczelni w l. 1951-55, w l. 1952-53 dziekan Wydz. Teorii, Kompozycji i Dyrygentury, 1952-54 dziekan Wydz. Instrumentalnego. Inicjator i twórca społecznego Komitetu Odbudowy Filharmonii Warszawskiej, przew. Komisji Organizacyjnej Filharmonii. Współorganizator oraz w l 1946-51 i od 1954 profesor PWSM w Warszawie, 1949-51 dyr. Państwowej Filharmonii w Krakowie. W 1954 doradca Ministra Kultury i Sztuki d/s. szkolnictwa artystycznego, 1956-57 dyr. WOSPR w Katowicach, 1971-75 przew. Oddziału Warszawskiego ZKP, od 1973 członek Rady Programowej Muzyki przy MKiS. Laureat szeregu nagród artystycznych m. in. Nagrody Muzycznej Miasta Krakowa (1954), Ministra Kultury i Sztuki (1955), ZKP (1955), MON I st. (1963), m. st. Warszawy (1965), Nagrody I st. Prezesa Rady Ministrów (1976). W dorobku twórczym posiada: utwory orkiestrowe, utwory kameralne, instrumentalne solowe, wokalno-instrumentalne, pieśni, operę radiową Girlandy, 4 balety, muzykę teatralną, filmową, radiową, pieśni. Odznaczenia: Krzyże Komandorski i Oficerski OOP, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi, Order Sztandaru Pracy, Złoty Wawrzyn Akademicki PAL; Nagroda Ministra Kultury i Sztuki I st.