Dziewięcka-Bokun Ludmiła Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Jan Jończyk) – 1983 r.; dr hab. – 2000 r.; prof.; prac. naukowy Dolnośląskiej Szkoły Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu.