Schmar Adam ur. 1903 we Lwowie. zm. 1981 we Wrocławiu. Wiolonczelista. Dyplom Konserwatorium PTM im. K. Szymanowskiego we Lwowie. Studia muzyczne pogłębiał w Paryżu. Docent. Zatrudniony w Uczelni w l. 1953-76 na Wydz. Instrumentalnym. W l. 1965-69 kier. Katedry Wiolonczeli. W l. 1925-39 profesor we lwowskim Konserwatorium PTM. 1939-41 docent w radzieckim Państwowym Konserwatorium Muzycznym we Lwowie. Wojewódzki konsultant Sekcji Instrumentów Smyczkowych przy OZMP we Wrocławiu. Wieloletni koncertmistrz orkiestry Opery Lwowskiej, Państwowej Filharmonii we Lwowie; orkiestry Opery Śląskiej w Bytomiu; orkiestry Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu. Występował jako kameralista oraz solista koncertów symfonicznych i recitali na estradach wielu miast Polski i poza granicami kraju. Brał udział w koncertach umuzykalniających oraz licznych ogólnopolskich audycjach radiowych. Juror krajowych konkursów muzycznych. Pozostawił prace z dziedziny metodyki nauczania gry na wiolonczeli, opracowania utworów. W l. 1965-68 przew. Wrocławskiej Sekcji Pedagogów SPAM. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska”, Nagroda Indywidualna Ministra Kultury i Sztuki III st.