Spodenkiewicz Wiktor ur. 1909 w Łodzi, zm. 1984 we Wrocławiu. Absolwent Konserwatorium Muzycznego w Łodzi w zakresie gry na skrzypcach oraz paryskiej Ecole Normale de Musique. Zatrudniony w Uczelni w l. 1952-84, st. wykładowca. Kier. Katedry Wykonawstwa Zespołowego, prodziekan Wydz. Instrumentalnego oraz kier. Katedry Instrumentów Orkiestrowych. Wygłaszał referaty na krajowych i zagranicznych sesjach naukowych. Współorganizował i programował cykl koncertowy "Filharmonia dla Młodych". Autor wielu prac naukowych, artykułów, recenzji, felietonów. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, Medal X lecia PRL, Złota Odznaka SPAM, "Zasłużony Działacz Kultury", Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II st. indyw.