Statkiewicz Edward ur. 1921 w Kamieńcu Podlaskim, zm. 1970 we Wrocławiu. Absolwent Konserwatorium PTM im. K. Szymanowskiego we Lwowie w klasie skrzypiec J. Cetnera, oraz Państwowego Konserwatorium Muzycznego we Lwowie. Zatrudniony w Uczelni w l. 1957-70, docent na Wydz. Instrumentalnym. W l. 1943-45 koncertmistrz Państwowej Radzieckiej Filharmonii we Lwowie, 1945-46 koncertmistrz orkiestry Teatru im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, Pierwszy skrzypek WOSPR w Katowicach, koncertmistrz Państwowej Filharmonii w Poznaniu, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Filharmonii Wrocławskiej. Laureat międzynarodowych konkursów: w Genewie, Berlinie, im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, w Paryżu. Koncertował wielokrotnie m.in. we Francji, Niemczech, Związku Radzieckim, Egipcie, Indiach i Chinach, dokonał szeregu polskich prawykonań koncertów skrzypcowych.