Tartyłło-Bardy Irena absolwentka Konserwatorium w Rostowie nad Donem w zakresie gry na fortepianie. Studia wokalne odbyła w Konserwatorium Warszawskim. Zatrudniona na uczelni w l. 1951-1972 na Wydziale Wokalnym. Występowała gościnnie na scenach operowych i estradach koncertowych w kraju i za granicą. Otrzymała IV nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Śpiewaków w Warszawie, I nagrodę w Konkursie Wokalistów w Mińsku. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem 10-lecia PRL.