Zduniak Maria ukończyła PWSM we Wrocławiu w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie. Historyk sztuki, dr nauk humanistycznych, prof. sztuk muzycznych. Zatrudniona w Akademii Muzycznej od 1961 roku obecnie jako profesor zwyczajny. W l. 2002 2004 Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Od 1996 r. kierownik Zakładu Historii Śląskiej Kultury Muzycznej. Prowadzi badania nad przeszłością muzyczną Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia. Organizuje i jest kierownikiem naukowym konferencji i sesji naukowych. Brała udział w blisko 70 sympozjach naukowych w kraju (Warszawa, Katowice, Opole, Nysa, Zielona Góra, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Wrocław) i zagranicą (Stuttgart, Dresden, Zwickau, Köln, Halle, Chemnitz, Bad Kissingen, Salzburg, Opawa, Lwów). Jest autorką szeregu publikacji książkowych jak i ponad 70 artykułów w zbiorowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych a także blisko 100 haseł encyklopedycznych. Dokonała opracowań i rekonstrukcji partytur Józefa Elsnera, Karola Lipińskiego. Nagrody: MKiS indywidualne - I st. (1992), II st. (1977, 1985, 1989), III st. ( 1973); "Miasta Wrocławia" (1986); im. ks. Aleksandra Skowrońskiego (1989); im. św. Brata Alberta (1986). Odznaczenia państwowe: Medal Komisji Edukacji Narodowej (1980); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2003).