Falenciak Jerzy ur. w 1910 r. w Warszawie, zm. w 1986 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr (UW, prom. I. Koschembahr-Łyskowski); z-ca prof. – 1949 r.; doc. – 1957 r.; prof. nadzw. – 1966 r.; kier. Katedry Prawa Rzymskiego 1949–; kier. Zakładu Prawa Rzymskiego 1969–; prodziekan Wydz. Prawa i Administracji 1952–1954; kier. Pracowni Rękopisów i Starodruku Prawniczego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 1975–1980. Wypromował dwóch dr., w tym dr. hab. Autor pięciu książek. Szerzej o nim: E. Szymoszek, Jerzy Falenciak [w:] (red.) J. Trzynadlowski, Uczeni Wrocławscy. 2 (1974–1994), Wrocław 1994, s. 97–99.