Werner Barbara Ewa Prof. Barbara Ewa Werner jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie, gdzie kształciła się w zakresie gry na skrzypcach, oraz Akademii Muzycznej w Katowicach, w której odbyła studia wokalne. Ukończyła również Studium Akompaniamentu i Korepetycji Wokalnej w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Prowadzi bogatą działalność artystyczną. Jako instrumentalistka bądź wokalistka wzięła udział w ponad tysiącu koncertów. Od roku 1978 zatrudniona jest w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Pracuje również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym z siedzibą w Kaliszu. Tytuł profesora sztuk muzycznych uzyskała w 1998 roku. Od roku 2002 pełni funkcję prorektora do spraw naukowo dydaktycznych Akademii Muzycznej we Wrocławiu.