Kiełb Krystian Adiunkt Krystian Kiełb jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w zakresie kompozycji (klasa prof. Zygmunta Herembeszty) i teorii muzyki. W obu specjalnościach uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Jest laureatem nagród i wyróżnień, między innymi: wyróżnienia na Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Prace Magisterskie Absolwentów Akademii Muzycznych, trzykrotnie Nagrody Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za działalność artystyczną, dydaktyczną i organizacyjną. Od roku 1999 jest prorektorem do spraw studenckich Akademii Muzycznej we Wrocławiu.