Wichrowski Jan Antoni Ad. z kw. II st. Jan Antoni Wichrowski, prof. Amuz. ukończył PWSM we Wrocławiu w klasie kompozycji doc. R. Bukowskiego w roku 1972. Od 1971 zatrudniony w Uczelni, adiunkt: 1992, ad. z kw. II st.: 1999, prof. mian.: 2001. W latach 1993-1996, 2002-2004 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, od roku 1996 do 2002, oraz obecnie od roku 2004 - funkcję dziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii. Laureat wielu konkursów kompozytorskich w kraju i zagranicą.