Bobrowicz Halina Prof. Halina Bobrowicz w 1971 r. ukończyła Akademie Muzyczną we Wrocławiu w klasie dyrygentury prof. Adama Kopycińskiego. Na uczelni zatrudniona od roku 1972. Docent: 1990, stanowisko profesora: 1991. Prowadziła zespoły wokalne, chór ogólnouczelniany, orkiestrę smyczkową oraz dyrygowanie. Od 1990 do 1995 prorektor ds. studenckich, w latach 1995-2002 prodziekan, a od roku 2002 dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej.