Rosik Mariusz ur. 1968 we Wrocławiu w rodzinie nauczycielskiej Zefiryna i Marii. Nauki gimnazjalne pobierał w IX Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, zdobywając w 1987 świadectwo maturalne. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Sem. Duch. we Wrocławiu, przyjmując 22 maja 1993 święcenia kapłańskie. W l. 1993-1997 pracował w charakterze wikariusza i katechety w parafii Najświętszego Zbawiciela we Wrocławiu. Doktorat z zakresu teologii biblijnej uzyskał w 1997 w PWT we Wrocławiu na podstawie rozprawy Ku radykalizmowi ewangelii. Studium nad wspólnymi logiami Jezusa w ewangeliach według św. Mateusza i św. Marka. W l. 1997-2001 kontynuował studia w Biblicum w Rzymie, wieńcząc je licencjatem nauk biblijnych. Odbył też studia semestralne w Jerozolimie. Od 2001 jest wykładowcą na PWT we Wrocławiu i w Sem. Duch. salwatorianów w Bagnie.