Feluś Antoni Stopnie i tytuły naukowe i pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Zdzisław Kegel) – 1976 r.; dr hab.; prof.; prac. naukowy UŚl. w Katowicach.