Macha Ewald ur. 1940 w Czerwionce, mgr inż. 1964, dr n. techn. 1970., dr hab. 1980., prof. zw. 1995. Kier. Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej od 1986. Prorektor ds. nauki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu 1984-1987. Wykształciło doktorów n. techn., z których jeden uzyskał st. dr. hab. Autor 200 publikacji, 13 monografii i 5 patentów. Zapoczątkował i rozwinął nowy w skali międzynarodowej kierunek badań nad wieloosiowym zmęczeniem losowym tworzyw konstrukcyjnych. Stypendysta IREX, Purdue University w West Lafayette, University of Całifornia w Los Angeles 1986-1987. Odznaczenia i nagrody: Nagroda I stopnia MEN - 1989, Złoty Krzyż Zasługi - 1984, Medal KEN - 1994. Przynależność do organizacji naukowych: czł. American Society for Testing and Materiale, ASTM Committee E08 on Fatigue and Fracture; The European Structural Integrity Society TC 3.1 Multiaxial Fatigue - przewodniczący; Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej - przewodniczący oddziału Opole.