Kubik Jan Andrzej ur. 1940 w Bielsku; studia: Politechnika Śląska w Gliwicach, doktorat (1970), Politechnika Śląska, habilitacja (1976), Politechnika Krakowska, 1965-1968 uzupełniał studia matematyczne na UJ (eksternistycznie), 1988 - prof., 1991- prof. zw. na Politechnice Opolskiej, gdzie od 1980 kieruje najpierw zakładem, a od 1986 Katedrą Fizyki Materiałów. Od 1992 jest również prof. na Politechnice Śląskiej. Wypromował 12 doktorów, w tym 3 w Instytucie Inżynierii Lądowej PWr. Opublikował ok. 200 prac naukowych, 6 monografii. Krajowe organizacje naukowe: czł. Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN od 1996, udział w pracach Sekcji Mechaniki Konstrukcji, Fizyki Budowli (wiceprzewodniczący), Inżynierii Materiałów Budowlanych. Udział w pracach Sekcji Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. Komisja Inżynierii Budowlanej Oddziału PAN w Katowicach przewodniczący, komisja od 1991 integruje profesorów z inżynierii budowlanej ze Śląska, Czech, Słowacji i Niemiec. Zagraniczne organizacje naukowe: GAMM - Gesellschaft fur Angewandte Mathematik und Mechanik od 1991; EUROMECH - European Mechanics Society - od 1996; Standige Konferenz der Hochschullehrer fur Bauphysik - od 1994; Society of ThermalStresses - od 2001; Slovenska Spolećnost pre Mechaniky - Slovenska Akademia Ved Bratislava - czł. honorowy od 1994. Odznaczenia - Medal KEN, Złota Odznaka za Ratowanie Zabytków, Nagroda Ministra Kultury i Sztuki iin. Współpraca z zagranicą: Stypendium Humboldta 1980-1981; uniwesytety w Bochum i Stuttgarcie, pobyt w HAB TU Weimar 1986, visitingprofessor IH Cottbus 1989, Stypendium DAAD 1996 TU Drezno, TU Hamburg-Harburg; stypendium w TU Wien 1996 i 1999. Współpraca z Fraunhofer Institut fur Bauphysik - Holzkirchen oddział Monachium od 1994.