Bartosiewicz Stanisława ur. 1920 w Brzeżanach, przyjazd do Polski w kwietniu 1946. W lutym 1947 studia na II roku w WSH we Wrocławiu; mgr 1953, dr n. ekon. 1962, dr hab. 1984, prof. 1988. Praca: od 1947 asystent-wolontariusz w Katedrze Ekonomii Przedsiębiorstwa, 1948-1950 asystent. Od 1953 w Warszawie na stanowisku st. asystenta w Centralnym Instytucie Dokumentacji Naukowo-Technicznej w Dziale Planowania i Studiów. Od 1957 w WSE we Wrocławiu. Stanowiska: od 1968 r. kier. Zakładu Ekonometrii i Katedry Ekonometrii, 1968-1970 kier. punktu konsultacyjnego w Jeleniej Górze, 1976-1984 prodziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki (Zł), 1984-1990 dziekan Wydziału Zł. W okresie pracy na uczelni prowadziła zajęcia (wykłady, ćwiczenia, seminaria) z takich przedmiotów, jak statystyka teoretyczna, statystyki branżowe, metody reprezentacyjne, ekonometria z elementami rachunków przepływów międzygałęziowych, programowania matematycznego, a także wielowymiarowa analiza porównawcza. Twórca Szkoły Modelowania Ekonometrycznego. Promotor 9 prac doktorskich (5 doktorantów uzyskało tytuł naukowy prof., a dwóch stopień naukowy doktora hab.) oraz kilkuset prac magisterskich i dyplomowych, z których wiele zdobywało nagrody i wyróżnienia na ogólnopolskich konkursach; recenzent 36 prac doktorskich, 4 prac habilitacyjnych, dorobku naukowego osoby ubiegającej się o tytuł naukowy profesora. Współautor i red. naukowy 18 podręczników i skryptów, oraz wielu opracowań naukowo-badawczych, często realizowanych na potrzeby praktyki gospodarczej. Kierowała w 1. 1981-1990 centralnymi programami badawczymi, m.in. temat R.III.9 „Zastosowanie technik wielowymiarowej analizy porównawczej w dynamicznych i przekrojowych badaniach ekonometrycznych"; 10.09 tematy: „Nieklasyczne metody modelowania ekonometrycznego", „Zastosowanie analizy wielowymiarowej w dynamicznych i przekrój owych badaniach ekonomicznych" i „Koncepcja podstawowych badań ekonometrycznych wspomaganych mikrokomputerem". W latach 70. uczestniczyła w wypracowaniu nowej koncepcji programowej i organizacyjnej uczelni, uwieńczonej powstaniem Wydziału Zarządzania i Informatyki w AE. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i Oficerski OOP, Odznaka Budowniczy Wrocławia, Medal KEN, Honorowa Odznaka Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, Nauczyciel PRL.