Bukietyński Władysław ur. 1928 w Brześciu n. Bugiem, zm. 1996 we Wrocławiu; mgr 1954, dr n. ekon. 1963, dr hab. 1976, prof. nadzw. 1979, prof. zw. 1992. W WSH we Wrocławiu zastępca asystenta, od 1950 asystent w Katedrze Statystyki, 1956-1964 adiunkt w Katedrze Matematyki, później w Katedrze Statystyki. 1979 adiunkt w Katedrze Statystyki i Metod Rachunku Ekonomicznego. W 1. 1968-1969 kier. Podyplomowego Studium Elektronicznego Przetwarzania Informacji. Od 1969 doc. i zastępca dyr. Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej, kier. Zakładu Programowania Matematycznego (później Katedry Badań Operacyjnych). W 1976 zorganizował nowy Wydział Zarządzania i Informatyki i został jego pierwszym dziekanem przez trzy kadencje do 1984. W 1. 1984-1990 prorektor ds. rozwoju i współpracy z zagranicą. W 1996 dyr. Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej. Twórca Szkoły Programowania Matematycznego Wypromował wielu doktorów. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Zasłużony dla Dolnego Śląska, Złoty Krzyż Zasługi, Budowniczy miasta Wrocławia, Medal 20-lecia Towarzystwa Miłośników Wrocławia, Krzyż Kawalerski OOP, Medal KEN.