Cieślak Maria ur. 1933 w Barchlinie; mgr ekonomii w zakresie statystyki w WSE we Wrocławiu w 1956, dr w 1964, dr hab. w 1974, tytuł prof. nadzw. w 1979, tytuł prof. zw.w 1988.1974-1981 kier. Zakładu Teorii Prognozi Demografii, 1981-1998 kier. Katedry Prognoz i Analiz Gospodarczych w AE we Wrocławiu. 1979-1981 prodziekan Wydziału Gospodarki Narodowej, 1981-1982 prorektor ds. dydaktyki AE we Wrocławiu. 1994-2002 red. nacz. „Argumenta Oeconomica"; 1993-1997 red. nacz. „Wrocławskiego Biuletynu Gospodarczego" (wydawanego przez PTE Oddział we Wrocławiu); 1991-1994 czł. komitetu redakcyjnego „Studiów Demograficznych", od 1994 czł. rady redakcyjnej „Studiów Demograficznych", od 2004 przewodnicząca tej rady; od 1994 czł. rady redakcyjnej „Przeglądu Statystycznego"; od 1989 czł. rady redakcyjnej „Badań Operacyjnych i Decyzji". Od 1975 czł. Komitetu Nauk Demograficznych PAN, od 1978 czł. Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, od 2004 przewodnicząca zespołu ds. etyki tego komitetu; 1985-2000 czł. Rządowej Komisji Ludnościowej; 1978-2000 czł. International Union for the Scientific Study of Population. Twórca Szkoły Prognozowania. Wypromowała 11 doktorów. Wśród jej wychowanków jest 2 profesorów tytularnych, 3 profesorów nadzw. (uczelnianych), 5 doktorów hab. Autorka 101 artykułów naukowych i 16 książek. Najważniejsze odznaczenia: Krzyże Kawalerski i Oficerski OOP; Medal KEN, Zasłużony Nauczyciel PRL, 5 Nagród Ministra Edukacji.