Hellwig Zdzisław ur. 1925 w Dokszycach; repatriacja do Wrocławia w 1946; studia ekonomiczne w WSH, mgr 1952 w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, dr 1958, stypendysta British Council, dr hab. 1962, prof. nadzw. 1967, prof. zw. 1972. Funkcje: kier. Katedry Statystyki w WSE i AE 1962-1995, dyr. Instytutu i kier. Katedry Statystyki i Cybernetyki Ekonomicznej 1969-1995, prorektor ds. nauki 1962-1965,1968-1970, 1979-1981, ekspert UNESCO w Paryżu 1968-1974; wykładał w Nigerii na Uniwersytecie w Ibadanie 1965/1966 i Tohoku University w Japonii 1997; czł. Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych. Twórca Szkoły Statystyki, Ekonometrii i Cybernetyki. Ważniejsze publikacje: Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Regresja liniowa i jej zastosowania w ekonomii, Aproksymacja stochastyczna. Wypromował 34 doktorów, wśród wychowanków 15 osób uzyskało tytuł naukowy profesora. Za kształcenie kadr naukowych otrzymywał wielokrotnie Nagrody Ministra Edukacji. W 1996 otrzymał prestiżową nagrodę naukową Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy. Autor kilkuset publikacji i prac naukowych. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski, Komandorski i Oficerski OOP, Medal KEN, tytuł honorowy: „Zasłużony Nauczyciel PRL, Order Sztandaru Pracy II kl. Żołnierz IV brygady ułanów Armii Krajowej. W uznaniu zasług naukowych prof. Z. Hellwig został wyróżniony doktoratami honorowymi AE w Krakowie (1985) oraz Uniwersytetu Karola w Pradze, ze szczególnym podkreśleniem zasług dla rozwoju ekonomii i rozwijaniu kontaktów międzynarodowych w nauce (1994).