Smoluk Antoni ur. 1936 w Kretowcach k. Zbaraża; mgr matematyki 1960 UWr, dr n. ekon. 1966 WSE we Wrocławiu, dr hab. n. ekon. 1973 AE we Wrocławiu, prof. nadzw. 1979, prof. zw. 1990. Kier. Katedry Matematyki AE we Wrocławiu od 1972. Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN od 1975. Czt: PTE, PTM, Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Bernoulii Society for Mathematical Statistics and Probability. Red. „Przeglądu Statystycznego" 1978-1988. Wypromował 12 doktorów n. ekon.; wśród wychowanków: 4 doktorów hab., 2 profesorów. Około 250 publikacji, 10 książek. Inicjator i red. dwóch ogólnopolskich czasopism naukowych: „Ekonomii Matematycznej" (ukazuje się od 1997) oraz „Dydaktyki Matematyki" (od 2000). Jest twórcą Szkoły Metrologii Ekonomicznej. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski i Oficerski OOP, Medal KEN.