Górniak Stefan ur. 1900 w Brzozdawcach, woj. lwowskie, zm. 1983. Przed wojną pracownik Akademii Handlu Zagranicznego i UJK we Lwowie, 1924 doktor praw; 1956 docent, 1968 prof. zw. Od 1945 wykładowca m.in. nauki o bilansach na UJ, zatrudniony w WSH od 1949, w l.1951-1952 pierwszy rektor WSE we Wrocławiu, 1950-1951 dziekan Wydziału Finansowego, 1949-1952 kier. Katedry Rachunkowości na stanowisku zastępcy prof., 1952-1970 prof. WSE w Krakowie, następnie AE w Krakowie; uhonorowany w 1972 doktoratem h.c. AE we Wrocławiu; czł. PTE w Krakowie, w którym założył Sekcję Rachunkowości; czł. Rady Naukowej i zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; 1963-1966 czł. Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, czł. Komisji Nauk Ekonomicznych PAN; wypromował 1 doktora; autor i współautor 12 podręczników i monografii, 6 skryptów akademickich, 29 artykułów naukowych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia PRL, Krzyż Komandorski OOP.