Fiema Józef ur. 1910 r., zm. 1979 r. we Wrocławiu. Uczeń Romana Longchamps de Berier. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: z-ca prof. – 1946 r.; prof. nadzw. – 1956 r.; prac. UWr od 1946 r.; kier. II-giej Katedry Prawa Cywilnego 1947–1952 i 1959–1969; dyr. Instytutu Prawa Cywilnego 1969–; prodziekan Wydz. Prawa 1950–1952 i jego dziekan 1958–1959; prorektor UWr. 1952–1954; prac. WSE; kier. Katedry Prawa i rektor WSE 1959–1965. Wypromował pięciu dr., w tym dwóch dr. hab. Szerzej o nim (red.) J. Harasimowicz, Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2001, szp. 189.