Siwoń Bolesław ur. 1914 we Lwowie, zm. 1996. Absolwent Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie, przed wojną wykładowca i praktyk księgowości, 1950 dr n. ekon., zastępca prof. 1950-1956, doc. 1956-65, 1965 prof. nadzw., 1973 prof. zw.; w WSE/AE - dziekan Wydziału Finansów 1951-1953, dziekan Wydziału Ekonomiki Przemysłu 1958-1960, prorektor 1954-1957 i 1960-1968, dyr. Instytutu Rachunkowości 1970-1985; czł. Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN 1966-1974, rad naukowych Wrocławskiego Ośrodka Badawczego (przewodniczący 1958-1969), PZU w Warszawie 1964-1968, ZSS Społem 1967-1978, PTE (wiceprezes ZG 1958-1960, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu 1985-1990), czł. Zarządu Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej we Wrocławiu i Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, radny miasta Wrocławia, czł. nieetatowy Prezydium Rady 1956-1986. Twórca szkoły teorii pomiaru pieniężnego kategorii ekonomicznych działalności gospodarczej. Wypromował 15 doktorów, wśród wychowanków 3 profesorów. Autor ok. 100 publikacji, w tym 16 książek i 13 skryptów. Posiadane odznaczenia: Miasta Wrocławia, Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Krzyż Kawalerski i Oficerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, ok. 30 medali i odznaczeń.