Grossman Arkadiusz ur. 1913 w Warszawie; zm. 1986; mgr 1937; dr n. ekon. 1961; doc. 1968; AE we Wrocławiu: kier. Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania 1969-1986; zastępca dyr. Instytutu Organizacji i Zarządzania w 1969-1980; czł. Senatu AE kilku kadencji. Organizator i współtwórca wrocławskiej Prakseologiczno-Metodologicznej Szkoły Zarządzania. Wypromował 7 doktorów, wśród wychowanków - 4 doktorów hab. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP, Odznaka „Budowniczy Miasta Wrocławia", Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.