Winiarski Bolesław ur. 1925 w Stanisławowie; mgr n. ekonomiczno-po-litycznych 1950 (Uniwersytet Poznański), dr n. ekon. 1960 (WSE Poznań), dr hab. 1966 (WSE Poznań), prof. nadzw. 1972, prof. zw. 1976, wykłady w WSE w Poznaniu i na UMK w Toruniu 1961-1966, kier. Katedry Planowania i Polityki Ekonomicznej w WSE we Wrocławiu 1967-1995, prodziekan Wydziału Gospodarki Narodowej WSE 1967, dyr. Instytutu Gospodarki Narodowej AE 1967-1980, prorektor ds. nauki 1981-1986; ekspert ONZ ds. rozwoju regionalnego - misja w Algierii 1968-1969, czl. Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej od 1974, delegat strony polskiej do Conseil International des Economies Regionales w Paryżu 1976-1981, czł. i przewodniczący Rady Polityki Regionalnej przy Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów 1995-1998, czł. Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN od 1967, czł. Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN 1969-1986 (w l. 1984-1986 - przewodniczący tegoż komitetu), czł. Komisji Nauk Ekonomicznych Wrocławskiego Oddziału PAN od 1969 (1969-1990 zastępca przewodniczącego komisji), czł. Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN 1991-1996), czł. PTE od 1956 (Prezes Oddziału Bydgoskiego PTE 1960-1957, prezes Oddziału Wrocławskiego PTE 1973-1979). Nagroda Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola za integrację środowiska akademickiego 1986.
Założył Szkołę Polityki Ekonomicznej i Regionalnej. Wypromował 14 doktorów n. ekon., wśród wychowanków 7 doktorów hab. - obecnie profesorów; autor ponad 350 prac, 15 książek. Kapitan w stanie spoczynku. Odznaczenia wojskowe: Krzyż Armii Krajowej, odznaka i patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, medale: Za Odrę, Nysę i Bałtyk, Za udział w walkach o Berlin, Odznaka Grunwaldzka. Odznaczenia cywilne: Krzyż Kawalerski, Oficerski i Komandorski OOP, Medal KEN.