Kramer Teodor ur. 1926 w Ostrowie; mgr 1953 w WSE w Poznaniu; dr n. ekon.1959; dr hab. 1962; prof. nadzw. 1969; prof. zw. 1974; praca w WSE w Poznaniu 1951-1962, przeniesienie służbowe do WSE we Wrocławiu, kier. Katedry Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług 1962-1969, prorektor 1967-1972, dyr. Instytutu Handlu i Usług 1973-1979; przeniesienie służbowe do AE w Katowicach 1979; przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług w Warszawie 1976-1986, dyr. Instytutu Rynku i Konsumpcji w AE w Katowicach 1979-1987; prorektor 1987-1990; organizator i kier. Katedry Marketingu 1990-1996. Funkcje: radny Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu 1965-1973, czł. Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych 1973-1979; czł. Rady Społeczno-Gospodarczej przy sejmie 1982-1985, zastępca przewodniczącego Rady Naukowo-Ekonomicznej Handlu Wewnętrznego i Usług w Warszawie 1977-1981; prezes zarządu oddziału wojewódzkiego PTE w Katowicach 1981-1990; czł. zarządu PTE, 1982-1985; czł. Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN 1987-1990 i 1996-1999; jako profesor wizytujący wykładał w Wiedniu, Helsinkach, Mediolanie. Staże: Agricultural Centre Wageningen, Holandia 1961; Uniwersytet Ekonomiczny w Buadapeszcie 1965; Instytut Marketingu w Mediolanie 1972. Stypendia: British Council, Londyn 1980; Deutscher Akadem. Austauschdienst w Dortmundzie 1990. Twórca Szkoły Naukowej Marketingu, stworzył empiryczne podstawy funkcjonowania rynku wewnętrznego w Polsce. Inicjator Katowickiej Szkoły Menedżerów. Wypromował 20 doktorów, około 700 magistrów, wśród wychowanków 15 doktorów hab., 10 profesorów; napisał 24 recenzje prac doktorskich, 5 recenzji habilitacyjnych. Dorobek: ponad 100 pozycji, w tym 15 książek. Odznaczenia: Zasłużony Nauczyciel PRL, Zasłużony dla Dolnego Śląska, Złoty Krzyż Zasługi, Budowniczy Miasta Wrocławia, Krzyż Kawalerski, Oficerski i Komandorski OOP.