Styś Aniela ur. 1942 w Rafałówce; mgr 1966, dr ekon. 1970, dr hab. 1977, prof. 1986. Asystent 1966-1970, adiunkt 1970-1977, doc. 1978-1986; dyr. Instytutu Handlu i Usług, obecnie Instytutu Marketingu od 1979; kier. Katedry Badań Procesów Usługowych od 1994. Uczennica prof. O. Łodzieńskiej i prof. T. Kramera. Współpraca z uniwersytetami w Perugii, Lilie, Neuchatel, Richmond w Wirginii. Czł.:KBN 1991-1993, przewodnicząca Sekcji Ekonomii (1994-1997), Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN 1994-1997, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1982-1990. Kontynuatorka Szkoły Marketingu, twórca nowej szkoły dotyczącej marketingu usług i strategii marketingowej. Autorka ponad 150 prac, w tym 12 książek, m.in.: Rynek usług w ujęciu przestrzennym 1977; Z badań nad rozwojem usług w Polsce, „Ekonomista" 1980, nr 2; Consumption of Service and Socio-Economic: Development (współaut.), „Economica Polona" 1981, nr 3; Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym (współaut.) 1989; Ekonomia i organizacja usług (współaut.) 1985; Marketing - jak to się robi (red.) 1992; Strategiczne planowanie marketingowe (współ-aut.red.) 1996, 1999, 2001; Zarządzanie marketingowe w sferze usług (współaut. i red.) 2001; Marketing usług (współaut. i red.) 2001, 2003. Promotor 8 prac doktorskich, promotor 2 doktoratów h.c. AE we Wrocławiu. Nagrody i odznaczenia: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług, Sekretarza PAN, Krzyż Kawalerski OOP, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.