Hubert Stanisław ur. 1905 w Wadowicach, zm. 1983 we Wrocławiu. Profesor UWr od 1946. Uczeń L. Ehrlicha; dr n. praw. 1934 (UJK); dr hab. 1937 (UJK); prof. nadzw. 1946; prof. zw. 1961. Kier. Katedry Prawa Narodów; kier. Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego; dziekan Wydziału Prawa 1959. Przewodniczący III Wydziału WTN 1961-1966; czł. Institut de Droit International od 1965. Sędzia Międzynarodowego Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze 1970-1976. Twórca Szkoły Prawa Międzynarodowego Publicznego i Teorii Prawa. Wypromował 9 doktorów, w tym 5 doktorów hab. bądź profesorów. Liczba publikacji 16, w tym książek 7. Najważniejsze otrzymane odznaczenia: Krzyż Kawalerski OOP, Medal KEN, Odznaka Budowniczego Wrocławia.